Publicerad: 15 september 2017

Utvärderingsrapporter som är gjorda enligt kommunkompassen

Du kan jämföra kommuners resultat och hitta goda exempel i en databas med resultat från alla genomförda kommunkompassutvärderingar från 2010 och framåt. Det finns rapporter från alla utvärderingar sedan 2002. Dessa sorteras i mappar med kommunens namn samt årtal när utvärderingen gjordes.

Jämför kommuner och hitta goda exempel

För att kunna jämföra olika kommuner, hitta goda exempel och få inspiration i eget kvalitetsarbete använder du ett webbverktyg för att underlätta sökande i rapporterna.

Gör jämförelse i rapporter mellan olika kommuner från och med 2010-

Utveckling av webbverktyget

Det finns ett stort intresse att genomföra Kommunkompasser. 2016 gjorde SKL 14 utvärderingar och 2017 kommer vi att göra cirka 19 utvärderingar. Därför ser vi ett behov av att se över och utveckla verktyget och möjligheterna för kommunerna att jämföra sig med andra kommuner.

Under tiden kommer webbverktyget inte vara komplett med de senaste utvärderingarna. Vår förhoppning är att våren 2018 ska verktyget vara uppdaterat och mer användbart.

Utvärderingsrapporter

Klicka på begynnelsebokstav för den kommun som du är intresserad av.

Kommuner som fått priset Sveriges KvalitetsKommun

Dessa rapporter finner du i ovan mappar: kommunens namn och årtal anges.

  • Kävlige kommun 2015
  • Örebro kommun 2013
  • Kungsbacka kommun 2011
  • Stockholms Stad 2009
  • Lomma kommun 2007
  • Umeå kommun 2005
  • Botkyrka kommun 2003

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot