Publicerad: 4 oktober 2018

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Helsingborg är Sveriges KvalitetsKommun 2017. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet.

Juryns motivering till 2017 års utmärkelse

Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017. Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med en tydlig fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.

Nominerade kommuner 2017

De nominerade kommunerna 2017 var: Helsingborg, Upplands Väsby, Västerås, Tyresö, Vallentuna och Örnsköldsvik.

Nomineringsprocessen

Kommuner ansöker själv om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun. Alla kommuner som söker jämförs utifrån resultatet från genomförda Kommunkompassutvärderingar. De kommuner som når bästa resultat i utvärderingen kommer att nomineras till etapp två. Antalet som blir nominerade varierar beroende på hur många kommuner som når höga resultat och hur spridningen mellan kommunerna ser ut.

I etapp två av nomineringsprocessen görs en jämförelse av kommunernas verksamhetsresultat, en finansiell analys och en granskning av HME (Hållbart medarbetarskap).

Ansökan och ansökningsdag 2019

Sista ansökningsdag för utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019 är den 31 oktober 2018. Kommunen gör sin ansökan till Kvalitetsmässan.

Kommuner som tidigare fått utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Botkyrka kommun erhöll utmärkelsen för första gången 2003. Därefter har följande kommuner tilldelats priset: Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholms Stad 2009, Kungsbacka 2011, Örebro 2013, Kävlinge 2015 (och Helsingborg 2017).

Läs vidare om utmärkelsen SverigesKvalitetskommun

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot