Publicerad: 17 november 2016

Lean i kvalitetsarbetet

Under de senaste tjugo åren har flera olika verktyg prövats i syfte att skapa engagemang, minska kvalitetsbrister och utveckla verksamheterna. I dag är lean den modell som väcker stort intresse och används i både landsting som kommuner.

Exempel på arbete med lean i kommuner och landsting

Kommuner och landsting berättar för dig hur de arbetar med lean och varför

Exempel på arbete med lean inom SKL

Bygglov: en verksamhet under ständig utveckling (publikation)

Kartläggning - omfattning av lean

SKL genomförde hösten 2011 en kartläggning av omfattningen av lean. Utan att värdera de olika leanprojekten visade kartläggningen på en stor omfattning.

Sammanställning av enkät: kartläggning 2011 och 2012 (PDF, nytt fönster)

Fördjupad studie - motiv och resultat

Kartläggningen gjorde oss nyfikna på motiven bakom och inte minst resultaten. Vi genomförde en fördjupad studie som presenteras i rapporten ”Lean – motiv, initiativ, implementering och resultat.

Kortfattat visar studien:

  • att lean engagerar
  • att konkreta förbättringar genomförs
  • att leanutveckling kräver resurser och att de flesta brister i att synliggöra de förbättringar som skapades

Lean – motiv, initiativ, implementering och resultat (publikation)

Nätverk  

SKL drev ett nätverk med 17 kommuner och landsting som deltog under tiden 2012-2013. Syftet var erfarenhetsutbyte och idéutveckling kopplat till ledningens vilja att använda lean-filosofin i förändringsarbetet och i utveckling av styrning och ledning.  

Nätverket träffades sammanlagt åtta gånger. Varje träff hade ett övergripande tema och deltagarna medverkade i planeringen av träffarna. Teman var ledning och ledarskap, kultur och värderingar, kommunikation och synliggörande av resultat.

För närvarande har SKL inga planer på att starta fler nätverk.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot