Publicerad: 30 oktober 2018

Planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är ett viktigt moment i planeringsarbetet. Det handlar om att skaffa sig en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar det kommunala och landstingskommunala uppdraget. Det kan handla om både lagstiftning, ekonomi som värderingsförändringar.

Illustration: ungdomar och barn.

Systematisk omvärldsbevakning engagerar och breddar perspektiven

Det finns inte en definition av omvärldsbevakning och analys, det finns många!

Verktyg och underlag för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar

Service och stöd i ditt ekonomiarbete

Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner såsom preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Vidare information om budget och planeringsprocessen

EkonomiNytt för landsting

Öka din kännedom om medborgarna

Demokratibarometern analyserar och gör en kartläggning av hur medborgare och förtroendevalda upplever den lokala demokratin.

Demokratibarometern

Öka dialogen med medborgarna

Projekt medborgardialog ger dig stöd i att utveckla verksamheten med hjälp av medborgardialoger med fokus på demokratiutveckling som effektivitetsutveckling.

Medborgardialog

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot