Publicerad: 7 december 2018

Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som påverkar förutsättningarna att leda och styra. SKL är en viktig källa för medlemmarnas omvärldsbevakning. Vi erbjuder här också en omvärldsanalys att använda i den egna spaningen och planeringen.

Verktyg för omvärldsbevakning och planering

2010 tog SKL och Kairos Futures AB fram ett första underlag i tre delar för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar.

Materialet, som är uppdaterat 2018 av SKL, är tänkt att vara till stöd för medlemmarnas planeringsarbete.

Faktamaterial

Omvärldsanalys som ger en bakgrund till trenderna:

Vägval för framtiden 3: utmaningar för kommunala uppdraget mot 2030 (PDF, nytt fönster)

Arbetsmaterial

Frågeställningar och instruktioner för det praktiska genomförandet:

Frågor, instruktioner: A4 format (PDF, nytt fönster)     

Frågor, instruktioner: A3 format (PDF, nytt fönster)

Animerad film om 13 trender fram mot år 2030

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.

Här följer 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter som vi tror påverkar utvecklingen i Sverige fram mot år 2030.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot