Publicerad: 19 september 2014

Omvärldsbevakning och verktyg för trender, drivkrafter och utmaningar

Omvärldsbevakning är organisationers spaning och analys av händelser och trender som påverkar förutsättningarna att leda och styra. SKL är en viktig källa för medlemmarnas omvärldsbevakning.

Omvärldsbevakning i praktiken

Metoder och angreppssätt varierar stort, det är svårt att hitta ”best practice”. Genom att visa olika exempel kan vi fånga olika organisationers arbete med omvärldsbevakning och analys och på så sätt inspirera andra.

Omvärldsbevakning i praktiken - erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Verktyg för omvärldsbevakning

2010 tog SKL och Kairos Futures AB fram underlag för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar.
Materialet, som är uppdaterat 2014 av SKL, är tänkt att vara till stöd för medlemmarnas planeringsarbete.

Underlaget innehåller tre delar:

  1. Ett faktamaterial, Vägval för framtiden - 2025, som ger en bakgrund till trenderna (PDF, nytt fönster)
  2. Arbetsmaterial med frågor och instruktioner, A4 och A3-format (PDF, nytt fönster)     
  3. En animerad film som beskriver femton trender

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot