Publicerad: 19 september 2014

Resultatstyrningens komponenter

Dr. Ray C. Rist delar med sig av framgångsfaktorer för att styra mot resultat, skapa en kultur av ständigt lärande och förbättringar inom offentlig sektor. Föreläsaren belyser utmaningarna med att utveckla relevanta uppföljningssystem för styrning och förbättringsarbete.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot