Publicerad: 19 september 2014

Resultatstyrning i praktiken, exempel från arbetsförmedling

Brad Dudding Chief Operating Officer, CEO och Jessica Centeno Director of Workforce Development, CEO berättar om deras arbetsmarknadsinsatser till nyligen frigivna för att underlätta deras återetablering i både samhälle som arbetsmarknad.

Center for Employment Opportunities, CEO, i New York riktar sina arbetsmarknadsinsatser till nyligen frigivna för att underlätta deras återetablering i både samhälle som arbetsmarknad.

De har fantastiska resultat och präglas av en stark resultatkultur med fokus på
kontinuerlig uppföljning, ständiga förbättringar där personalen tydligt lyfts fram som nyckelpersoner för framgång.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot