Publicerad: 6 november 2018

Verktyg för uppföljning och kontroll

SKL har tagit fram ett antal verktyg som ett stöd till medlemmarna som arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring av välfärdstjänster. Utgångspunkten är beställarperspektivet, för verksamhet som drivs i både egen som extern regi.

Två män och en kvinna som sitter på en parkbänk.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och landsting kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärdering av fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, vissa fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg.

Egenvärdering av fristående verksamheter

Planera och prioritera krav på enhetsnivå med verktyget kravsorteraren

Ett enkelt verktyg som kan vara ett stöd i ditt arbete med uppföljning av krav på enhetsnivå. Oavsett vem som driver verksamheten ska de krav som ställts följas upp och utvärderas. Verktyget finns med eller utan makrofunktion.

Kravsorteraren: krav på enhetsnivå

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Prioriteringsstödet Fyrfältaren är ett lättanvänt verktyg för att skapa diagram med två värdeaxlar och fyra fält. Verktyget hjälper dig att prioritera och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och väsentlighet.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Thomaz Ohlsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot