Publicerad: 10 oktober 2018

Utveckla framtidens tjänster och välfärd - utvecklingsprojekt

Vid sidan av verksamhetsutveckling och effektivisering behöver kommuner och landsting ta tillvara outnyttjade resurser och utveckla tjänster på helt nya sätt. Om kreativitet stimuleras skapas förutsättning för nya lösningar som kan bli både bättre och billigare.

Illustration: kvinna och män.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot