Publicerad: 23 april 2019

Utveckla framtidens tjänster och välfärd - utvecklingsprojekt

Vid sidan av verksamhetsutveckling och effektivisering behöver kommuner och landsting ta tillvara outnyttjade resurser och utveckla tjänster på helt nya sätt. Om kreativitet stimuleras skapas förutsättning för nya lösningar som kan bli både bättre och billigare.

Illustration: kvinna och män.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot