Publicerad: 4 oktober 2018

Arbetsgivarpolitik i styrningen

En strategisk och framgångsrik arbetsgivarpolitik är nyckeln till en hållbar välfärd. Att integrera den med övrig styrning, som syftar till att vara kostnadseffektiv och leverera tjänster med hög kvalitet, är nödvändigt.

Ett exempel kan vara att genomföra sambandsanalyser där personalnyckeltal speglas mot ekonomiska och kvalitativa resultat som ett stöd för måluppfyllelse och utveckling. 

För att illustrera konkreta exempel kommer avdelningen för Arbetsgivarpolitik och Ekonomi och styrning, i början på 2018, genomföra ett antal intervjuer med kommuner och landsting för att synliggöra hur det kan gå till i praktiken.

Intervjuerna kommer att sammanställas till någon form av kunskapsmaterial för spridning.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot