Publicerad: 4 oktober 2018

Förenklad och effektivare administration

SKL har startat ett nätverk som ska arbeta med effektivisering och förenklingen av administration. Det förs en debatt där både forskare, experter och förtroendevalda varit kritiska till en alltmer ökad administrativ börda inom offentliga verksamhet. En utveckling som sägs hämma kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling.

Anledningen anses vara ökade krav från bland annat komplexa regelverk, lagstiftning, målstyrning, mätning, uppföljning och kontroll. Men administration är dock inte bara av ondo utan kan vara ett stöd för styrning, kontroll och utveckling.

 • Men vad är det då för administration som kostar kraft och resurser i onödan?
 • Kraft och resurser som bättre skulle kunna användas på annat sätt?
 • Vilken administration är nödvändig och behövs för att stödja kommunledning, verksamhetschefer och personal så att servicen till brukarna kan bli bättre?

Nätverk 2017 - 2018

I ett första steg ska medverkande kommuner kartlägga hur administrationen fungerar idag, dels på kommuncentral nivå, dels på enhetsnivå. Metoder för kartläggningen utformas tillsammans med SKL. Tanken är att dessa kartläggningar ska göra det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter för att kunna effektivisera administrationen.

I ett andra steg ska kommunerna arbeta med att förenkla och effektivisera sin egen administration. Administration som inte tillför mervärde för organisationen ska tas bort och nödvändig administration ska utformas så att den blir effektiv för att stödja produktionen av tjänster.

Deltagande kommuner

Följande kommuner deltar i nätverket: Burlöv, Eslöv, Essunga, Kungsbacka, Ljusnarsberg, Mjölby, Sala och Sävsjö

Arbetsformer för nätverket

 • Under 2017 och 2018 kommer medverkande kommuner att träffas i fyra nätverksträffar för att byta erfarenheter och lära av varandra.
 • Projektet avslutas med ett seminarium där fler kommuner kommer att bjudas in.
 • Vid nätverksträffarna deltar representanter från både kommunövergripande nivå och verksamhetsnivå.
 • Mellan nätverksträffarna bedriver kommunen ett eget utvecklingsarbete på hemmaplan.
 • Kommunen har på hemmaplan inrättat en egen projektgrupp som aktivt deltar i arbetet.
 • Projekt har knutit till sig följeforskning från Södertörns högskola.

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot