Publicerad: 19 oktober 2018

Lärande exempel - Effektivisera och förenkla administrationen

Eva Anskär, distriktssköterska i Mjölby kommun, berättar om hur man kan man effektivisera och förenkla administrationen. Ett arbete som har genomförts i samarbete mellan primärvården i Östra Götaland i och Linköpings Universitet.

Kartläggning av arbetstid i primärvården, Region Östergötland

Filmens innehåll är en kartläggning av arbetstid inom primärvården i Region Östergötland och presenteras av Eva Anskär, Linköpings Universitet.

Därför genomfördes kartläggningen

Problem hade skapats genom stora omorganisationer, mer administration, färre administratörer, bristfälliga IT-system och en komplex och stressig arbetssituation för medarbetarna på vårdcentralerna.

Syftet var att undersöka arbetstidens innehåll för att kunna förenkla och effektivisera. Men även hur personalen upplever sin psykosociala arbetsmiljö, arbetsuppgifternas legitimitet samt att undersöka om arbetstidens fördelning mellan olika arbetsuppgifter har betydelse för upplevd psykosocial arbetsmiljö och arbetsuppgifternas legitimitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot