Publicerad: 4 oktober 2018

Förenklat och effektivare styrsystem

Vi befinner oss i en tid då nya förhållningssätt och arbetssätt ska implementeras, till exempel en profession som tillåts ta ett större ansvar och ges större friheter, medborgare och brukare involveras i utveckling och förbättring av service och tjänster.

  • Hur påverkar detta vårt sätt att styra och våra styrmodeller? Vad behöver förändras?
  • Hur säkerställer vi att vi uppnår allra bästa tänkbara lösning?
  • Behöver vi se över hur vi organiserar oss? Hur vi styr? Eller hur vi leder?

Styra på effekt eller värdebaserat och hur kan man involvera brukarna

En kort film om styrning och ledning där du får lyssna till vad Morten Hyllegaard, Beta, Lisa Lindström, Doberman, och Helena Stenberg från Piteå kommun har att säga kring detta.

Nio kommuner deltar i ett nätverk 2017 - 2018

September 2017 startade ett nätverk med en styrgruppsträff tillsammans med samtliga deltagande kommuner och deras styrgrupper för projektet. Projektet kommer att pågå till och med december 2018. Ambitionen är att:

  • genom analys skapa förståelse för bakomliggande orsaker och utmaningar,
  • genomföra ett förbättringsarbete som stödjer kommunen kring nytt fokus, förenkling av styrningen eller nya arbetssätt.

Deltagande kommuner

Borås, Eksjö, Hammarö, Karlshamn, Lindesberg, Stockholm, Sundsvall och Uddevalla.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot