Publicerad: 21 december 2017

Förenklat och effektivare styrsystem

Vi befinner oss i en tid då nya förhållningssätt och arbetssätt ska implementeras, till exempel en profession som tillåts ta ett större ansvar och ges större friheter, medborgare och brukare involveras i utveckling och förbättring av service och tjänster.

  • Hur påverkar detta vårt sätt att styra och våra styrmodeller?
  • Vad behöver förändras?
  • Och hur säkerställer vi att vi uppnår allra bästa tänkbara lösning?
  • Behöver vi se över hur vi organiserar oss?
  • Hur vi styr? Eller hur vi leder?

Nio kommuner deltar i arbetet 2017 - 2018

September 2017 startade nätverket med en styrgruppsträff tillsammans med samtliga deltagande kommuner och deras styrgrupper för projektet. De deltagande kommunerna är:

Borås, Eksjö, Hammarö, Karlshamn, Lindesberg, Nyköping, Stockholm, Sundsvall och Uddevalla.

Ambitionen är att:

  • genom analys skapa förståelse för bakomliggande orsaker och utmaningar
  • genomföra ett förbättringsarbete som stödjer kommunen kring nytt fokus, förenkling av styrningen eller nya arbetssätt

Projektet kommer att pågå till och med december 2018. Projektet avslutas med ett seminarium där kommunerna presenterar sina erfarenheter under projektets gång samt vad förändringsarbetet i projektet har lett till.

Seminariet kommer även att vara öppet för andra kommuner som vill ta del av vad som skett i projektet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot