Publicerad: 22 december 2017

Följ projektet förenklat och effektivare styrsystem

Här kan du löpande följa arbetet som sker i nätverket förenklat och effektivare styrsystem. Till hjälp för att analysera och ta fram förslag på förbättringsarbete arbetar kommunerna enligt nedan process.

En anmerad bild som visar symboler/processen för en effektivare styrning - steg 1 till steg 6

Steg 1

Vilka är våra utmaningar och dilemman? - Ett första steg mot att identifiera problem och sätta upp mål.

Utmaningar och dilemman (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot