Publicerad: 8 oktober 2018

Följ projektet förenklat och effektivare styrsystem

Här kan du löpande följa arbetet som sker i nätverket förenklat och effektivare styrsystem. Till hjälp för att analysera och ta fram förslag på förbättringsarbete arbetar kommunerna enligt nedan process.

En anmerad bild som visar symboler/processen för en effektivare styrning - steg 1 till steg 6

Steg 1

Vilka är våra utmaningar och dilemman? - Ett första steg mot att identifiera problem och sätta upp mål.

Utmaningar och dilemman, steg 1 (PDF, nytt fönster)

Steg 2

Hur skaffar vi oss mer kunskap? Det andra steget handlar om att utforska och samla in kunskap.

Metoder för att utforska, steg 2 (PDF, nytt fönster)

Steg 3

Vilka är våra insikter? Det tredje steget handlar om att skapa insikter och förståelse för vad som ligger bakom utmaningarna och problemen.

Insikter och fortsatt arbete, steg 3 (PDF, nytt fönster)

Redovisning av resultat och erfarenheter

Projektet avslutas med ett seminarium där kommunerna presenterar sina erfarenheter av projektet samt vad förändringsarbetet i projektet har lett till. Det kommer även att vara öppet för andra kommuner som är intresserade.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot