Publicerad: 2 februari 2017

Värderingsarbete kring organisationskultur

En viktig faktor för att lyckas med sitt arbete kring värderingar är att få insikter om den rådande kulturen i samhället och på arbetsplatsen. Att förverkliga visioner och mål och utveckla strukturer för att uppnå hög kvalitet och effektivitet där invånarna och brukarna är i fokus är andra.

Deltagare i  Nätverk organisationskultur

Nu mäter vi på nytt hur medborgarna ser på sin kommun

Tillsammans med Sverigestudien genomför vi nu för fjärde gången en mätning kring hur medborgarna ser på sin kommun. Men hur kommer resultatet att se ut 2017? Under våren presenterar SKL resultatet.

Detta är Sverigestudien och resultatet 2016

Utvecklingsarbete med fokus på dialog om värderingar

Genom att kartlägga och föra dialog kring rådande värderingar på arbetsplatsen och i samhället skapas en bra grund för att utvecklas en önskad kultur som stödjer visioner och uppsatta mål. I SKL:s avslutade projekt ”Utveckling av värderingar och kultur” finns flera
erfarenheter som kan vara en hjälp på vägen i ert arbete.

Tag del av nätverkets erfarenheter

Projektet har bland annat gjort en kartläggning utifrån ett övergripande samhällsperspektiv

Använd verktyg som stöd för dialog och värderingar i ditt arbete

Kort inblick i vad kultur- och värderingsarbetet kan innebära

I filmen berättar Christine Feuk, projektledare SKL, om erfarenheterna som gjordes i projektet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot