Publicerad: 5 april 2017

Mänskliga rättigheter, jämställdhet

De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter.

Illustration med människor.

SKL har utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR. Tanken är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg i arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Barnets rättigheter

Kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnkonventionen kan gå till.

Illustration med människor.

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom MR har SKL tagit fram en webbutbildning.

Illustration webbplatsen Jämställ.nu

En webbportal med fakta och nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Bloggen Mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot