Publicerad: 27 januari 2017
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Mänskliga rättigheter, jämställdhet

De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter.

Kvinnor och män tillsammans.

En utbildning som är utvecklad för att skapa förståelse för roller, ansvar samt öka kunskapen inom MR. Den vänder sig till dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Barnets rättigheter

Kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnkonventionen kan gå till.

Illustration

Tre kommuner har medskapat en modell för ett samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter.

Illustration webbplatsen Jämställ.nu

En webbportal med fakta och nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Aktuellt

Det finns inga artiklar att visa

Kurser och konferenser

Bloggen Mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot