Publicerad: 1 januari 2019

Mänskliga rättigheter, jämställdhet

De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKL ger stöd till kommuner och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter.

Illustration med människor.

SKL har utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR.

Illustration webbplatsen Jämställ.nu

Jämställd hälsa och kvinnofrid står i fokus i överenskommelsen som pågår 2018–2020.

Illustration med människor.

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom MR har SKL tagit fram en webbutbildning.

Barnets rättigheter

Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Bloggen Mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot