Publicerad: 17 september 2019

Mänskliga rättigheter, jämställdhet

De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKL ger stöd till kommuner och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter.

Illustration med två personer som skakar hand.

SKL ska stärka och fördjupa arbetet inom mänskliga rättigheter under 2018-2020.

Illustration: två händer om hälsar på varandra.

Jämställd hälsa och kvinnofrid står i fokus i överenskommelsen som pågår 2018–2020.

Illustration med fyra peroner.

E-utbildning, rättighetskortlek och erbjudande om lokal utbildning för ökad integrering av MR i styrning och ledning.

En lärare i lektionssal och ett barn som räcker upp handen.

Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Bloggen Mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot