Publicerad: 19 juni 2019

Inbjudan till utbildningsprogram för strateger inom mänkliga rättigheter

SKL bjuder in för tredje gången strateger och utvecklingsledare att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter. Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunen eller regionens arbete med mänskliga rättigheter.

Målgrupp

 • Är du verksam i en mindre kommun, eller i en region?
 • Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
 • Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om
  mänskliga rättigheter i din organisation?

Strateger och utvecklingsledare i kommun- och regionledningen och i förvaltningar. En till två deltagare från respektive kommun eller region. Programmet riktar sig i första hand till mindre kommuner och till regioner.

Anmälan

Skicka in er intresseanmälan senast den 8 september 2019 med kontaktperson och kontaktuppgifter till: cecilia.ramqvist@skl.se

Utbildningsprogrammets innehåll

SKL och regeringen har ingått en överenskommelse för att stärka respekten för och kunskapen om mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Satsningen ska också bidra till förverkligandet av målen i Agenda 2030. Inom ramen för överenskommelsen har SKL tagit fram och utvecklat utbildningsmaterial, verktyg och metoder som ett stöd i arbetet med mänskliga rättigheter.

Med utgångspunkt från detta material så genomförs fyra utbildningsdagar, som ett program, under hösten 2019:

8-9 oktober, 11-12 december 2019. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

 • Kompetensutveckling om mänskliga rättigheter.
 • Genomgång av SKL:s utbildningar, verktyg och metoder kring mänskliga rättigheter.
 • Stöd i hur du som strateg kan använda SKL:s verktyg och metoder för att genomföra egna utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun eller region.
 • Kunskap, metoder och goda exempel kring hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 • Möjlighet till coachning mellan utbildningstillfällena.

Förutsättningar för att delta

Deltagarna förväntas genomföra egna arbetsinsatser mellan utbildningstillfällena. Det kan handla om att hålla i en utbildning eller påbörja ett utvecklingsarbete i sin kommun eller region.

Deltagarna står för sina egna kostnader vad gäller resor och logi. SKL står för möteskostnader, föreläsare, lunch och fika samt dokumentation.

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot