Publicerad: 6 februari 2018

Mänskliga rättigheter – från ord till handling

På Demokratidagen 2018 får du möta Elin Gustavsson från Lunds kommun som berättar om organisationens systematiska arbete med mänskliga rättigheter. De använder SKL:s MR-plattform som ett utvecklingsverktyg. Du får också veta mer om olika utbildningsmaterial.

Anmäl dig till Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor

Mänskliga rättigheterna måste respekteras, skyddas och främjas

I Sverige spelar kommunerna, landstingen och regionerna en viktig roll som platser och organisationer där de mänskliga rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och främjas. SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse för att stärka mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Verktyg och konkreta exempel för systematiskt arbete

På seminariet presenteras olika verktyg som tagits fram för att arbeta mer systematiskt med mänskliga rättigheter. Bland annat presenteras SKL:s plattform för mänskliga rättigheter. Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet på den lokala och regionala nivån.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter

Under seminariet ges också smakprov på olika utbildningsmaterial och konkreta exempel som är framtagna för att underlätta arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. På seminariet medverkar Lunds kommun som bland annat arbetar utifrån MR-plattformen.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot