Publicerad: 28 september 2017

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

SKL har drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner med syftet att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen på lokal och regional nivå. Ta del av viktiga erfarenheter.

Viktiga erfarenheter

Inspirationsskrift: Mänskliga rättigheter i styrning och ledning (webbutik)

Skriften handlar om hur mänskliga rättigheter (MR) kan integreras i en kommuns, landstings eller regions styrning och ledning. MR är en grundbult för hela vår verksamhet, och kan användas både som mål och medel för en bra och jämlik välfärd. Med hjälp av ett människorättsperspektiv kan vi bland annat bli bättre på att:

  • Bjuda in de vi är till för att delta,
  • få en guide för prioriteringar,
  • fatta bättre beslut,
  • möjliggöra ökad livskvalitet och undvika att diskriminera personer eller grupper.

Detta kan i sin tur bidra till ökad tillit, både mellan människor och till det demokratiska systemet.

Framgångsfaktorer

Låt rättigheterna utgöra grunden för verksamheten och använd rättighetsprinciperna som vägledning

  • Skapa delaktighet och involvera fler
  • Nyttja potentialen i att sätta individen istället för organisationen i centrum
  • Underlätta med hjälp av struktur och människorättsspråk
  • Våga ta steget mot ett perspektivskifte
  • Skapa möjligheter för ansvarutkrävande
  • Följ upp och analysera med rättighetsglasögon

Bakgrund – sammanfattning

För dig som är nyfiken av alla de 14 kommunernas, landstingens och regionernas utvecklingsarbete och inriktning i projektet finns också rapport en som är författad av
Mikael Spång, statsvetare vid Malmö högskola. I rapportens andra del ger han sina egna reflektioner över utvecklingsarbetet.

Rapport: Mänskliga rättigheter i styrning och ledning (webbutik)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot