Publicerad: 13 november 2019

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKL arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Beslutsfattande, lokalt och regionalt

I arbetet med att stärka barnets rättigheter i Sverige har SKL vid tre tillfällen frågat medlemmarna vilka beslut de har fattat. Resultaten pekar mot en svag ökning av beslutsfattande rörande barnets rättigheter.

Enkäter har skickats ut 2011, 2013 och 2016 och ytterligare en har skickats ut i september 2019. Enkäten består av sju frågor. Resultaten av de två första frågorna sammanställs och presenteras i form av kartor per län när det gäller kommuner och en rikstäckande karta när det gäller regionerna. Samtliga frågor presenteras i en enkätredovisning. De två första frågorna rör beslutsfattande i fullmäktige eller styrelse om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter.

Rapporten är tänkt att användas som underlag för fortsatta diskussioner och aktiviteter om hur Sverige kan flytta fram positionerna när det gäller att tillämpa barnets rättigheter.

Beslutsfattande om barnets rättigheter per län (PPT, nytt fönster)

Enkätredovisning 2011 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot