Publicerad: 22 juni 2017

Barnets rättigheter

I landets kommuner, landsting och regioner finns de flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med. SKL arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Barnets rättigheter

Arbetet bedrivs genom intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och regionalt.

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot