Publicerad: 26 september 2018

Barnkonsekvensanalys

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på olika typer av analyser.

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner, landsting och regioner.

Moment som ingår i analysen är bland annat gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter. Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.

Forskningscirkel för ett gemensamt lärande

I en forskningscirkel där fyra landsting och två kommuner problematiserat barnkonsekvensanalys kom man fram till flera insikter. Bland annat kunde man konstatera att det inte finns en gemensam mall som går att använda för alla frågor, utan en barnkonsekvensanalyser måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Analysen ska inte utföras av endast en person utan det krävs en grupp med olika kompetenser för att ta fram underlaget.

Resultat från forskningscirkel om barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Publikationer framtagna av deltagarna i anslutning till forskningscirkeln

Deltagarna i forskningscirkeln tog fram var sin barnkonsekvensanalys som var anpassad till organisaionens styrnings- och ledningsprocess. De olika analyserna kan användas som inspiration i arbetet med att ta fram en barnkonsekvensanalys.

Karlskoga och Degerfors kommuner, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget i Dalarna, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget i Jönköpings län, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget Sörmland, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Exempel på barnkonsekvensanalyser

Här finns fler exempel på barnkonsekvensanalyser som ser strukturellt olika ut.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englund
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot