Publicerad: 27 juni 2018

Barnkonsekvensanalys

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. SKL har lett en forskningscirkel för att problematisera barnkonsekvensanalys.

Målsättningen är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner, landsting och regioner.

Forskningscirkel för ett gemensamt lärande

För att diskutera och problematisera fenomenet barnkonsekvensanalys genomfördes en forskningscirkel med fyra landsting och två kommuner. I dessa landsting och kommuner finns politiska beslut på att ta fram former för barnkonsekvensanalyser.

Målet med forskningscirkeln var att pröva och utveckla verktyget barnkonsekvensanalys utifrån respektive organisations ordinarie styrnings- och ledningsprocess. Ett syfte var att undersöka om det finns en form av analys som kan användas av alla verksamhetsområden eller om analyserna bör särskiljas.

Resultat från forskningscirkel om barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot