Publicerad: 10 oktober 2016

Barnkonventionen

Konvention antogs av en enig generalförsamling den 20 november 1989 och började gälla i Sverige i september 1990. 197 stater har gått med i konventionen, vissa har gjort den till lag. I Sverige har vi valt att införa ett antal artiklar i lämpliga lagar.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är till viss del reglerat i artiklarna 42-45. Varje stat som gått med i konventionen ska första gången efter två år och sedan vart femte år rapportera till kommittén för att berätta hur arbetet går.

Sveriges fem rapporter till FN:s barnrättskommitté

Sammanfattande kommentarer (concluding observations), FN:s barnrättskommitté

Att genomföra barnkonventionen

Filmen speglar möjligheter och utmaningar att genomföra barnkonventionen. Barn har rättigheter.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot