Publicerad: 30 januari 2018

Barnkonventionen blir svensk lag

Regeringen föreslår att barnkonventionen förs in i svensk lag den 1 januari 2020. Förslaget har sin utgångspunkt i en utredning som presenterades i mars 2015. Propositionen är beräknad till den 20 mars 2018.

I arbetet med att göra barnkonvention till lag har Lagrådet avstyrkt regeringens förslag. Dock framgår av regeringsförklaringen att arbetet med att göra konventionen till lag går vidare i Regeringskansliet.

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner förbereda oss under tiden? SKL har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal framgångsfaktorer. Dessutom har SKL tagit fram ett antal nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet.

Frågor och svar om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, regeringen.se

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Ekonomiska konsekvenser

Nu har Statskontoret sett över de ekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Ramböll, som genomfört utredningen, ser framför sig tre scenarier, där kommunerna i samtliga fall får stå för tre fjärdedelar av kostnaderna.

Till rapporten på statskontorets sida

Lagrådets yttrande om barnkonventionen

SKL har sammanställt ett presentationsmaterial om Lagrådets
yttrande där de avstyrker Regeringens förslag. De anser att bestämmelserna
i konventionen är för allmänt hållna och inte kan tillämpas i enskilda fall och
att det inte finns en internationell domstol som kan tolka rättigheterna.

Lagråsdsremiss, regeringen.se

Barnkonventionen blir svensk lag – Lagrådets yttrande (PPT, nytt fönster)

Barnkonventionen

Konventionen antogs av en enig generalförsamling den 20 november 1989 och började gälla i Sverige i september 1990. 197 stater har gått med i konventionen, vissa har gjort den till lag. I Sverige har vi valt att införa ett antal artiklar i lämpliga lagar.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är till viss del reglerat i artiklarna 42-45. Varje stat som gått med i konventionen ska första gången efter två år och sedan vart femte år rapportera till kommittén för att berätta hur arbetet går.

Mer om barnkonventionen och barnrättskommitténs arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot