Publicerad: 23 augusti 2018

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Regeringen har utsett en person som ska ta fram vägledningen som ska hjälpa till med tolkning och tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en utredning som ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner förbereda oss under tiden? SKL har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal framgångsfaktorer. Dessutom har SKL tagit fram ett antal nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet.

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englund
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot