Publicerad: 14 juni 2019

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Regeringen har utsett en person som ska ta fram vägledningen som ska hjälpa till med tolkning och tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en utredning som ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner och regioner förbereda oss under tiden? SKL har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal framgångsfaktorer. Dessutom har SKL tagit fram ett antal nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet.

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot