Publicerad: 19 februari 2019

Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag

I väntan på att barnkonventionen ska bli svensk lag bör vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner och regioner förbereda oss. SKL har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt som visar vad som är framgångsrikt. 

SKL har också, tillsammans med Barnrättskonsulterna, arbetat fram ett antal implementeringsnycklar så att barnrättsarbetet kan följas upp.

Framgångsfaktorer för barnrättsarbetet

Många års erfarenheter av lokalt och regionalt barnrättsarbete har visat att det finns ett antal framgångsfaktorer som är viktiga att beakta.

Framgångsfaktorer för barnrättsarbetet

Att följa upp barnrättsarbetets utveckling

Här presenteras ett antal implementerings- och tillämpningsnycklar som kan bidra till att ge en bild av hur långt det regionala och lokala barnrättsarbetet har kommit. Materialet är tänkt som ett stöd till den egna organisationen för att öka förståelsen för vad som driver utveckling inom barnrättsområdet och hur orsakssammanhang kan se ut. Det gäller även uppföljning av mål som är formulerade med barnrätten som utgångspunkt. Materialet är inte heltäckande och ambitionen är att materialet ska vara realistiskt att använda och får därför inte vara för omfattande.

Implementeringsnycklar för uppföljning

Implementeringsnycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning. Nycklarna är framtagna i samverkan mellan SKL och Barnrättskonsulterna, och processade bland medarbetare i kommuner, landsting och regioner.

Implementeringsnycklar, uppföljning

Tillämpningsnycklar verksamheter

Tillämpningsnycklarna är också valda med samma utgångspunkt som ovan, men riktar sig till olika verksamheter och deras arbete. Tänk på att tillämpningsnycklarna är ett urval av rättigheter att följa upp i sin egen verksamhet. Även om samtliga nycklar är på plats går det alltså inte att luta sig tillbaka. Det finns mycket som återstår.

Tillämpningsnycklar, verksamheter

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot