Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån

För att säkra att rättigheterna tillämpas i organisationen är det viktigt med återrapportering till politikerna. De behöver veta vad som är utfört i förhållande till de beslut som är fattade.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot