Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

5. Besluta om en samordningsfunktion

Det är helt avgörande att det finns en funktion som samordnar arbetet i organisationen. Det är inte den funktionen som ska göra arbetet utan se till att andra gör och just samordna i den egna organisationen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot