Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

För att styra upp arbetet och skapa kloka strukturer är det en fördel med en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen. Beslutsvägar blir kortare och alla förvaltningar är representerade.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot