Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

Informera era målgrupper, till exempel genom att uppdatera webben, skapa nyhetsbrev, och informera barn och unga.

Använd SKL:s kortlek för diskussioner på arbetsplatsträffar eller gör webbutbildningen som är framtagen av Västra götalandsregionen.

Kortlek barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot