Publicerad: 3 juli 2019

Fråga och svar

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

Informera era målgrupper, till exempel genom att uppdatera webben, skapa nyhetsbrev, och informera barn och unga.

Använd SKL:s kortlek för diskussioner på arbetsplatsträffar eller gör webbutbildningen som är framtagen av Västra götalandsregionen och SKL.

Kortlek barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot