Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Hälso- och sjukvård samt tandvård

  • Barn som möter medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården bemöts med respekt.
  • Barnets integritet beaktas (artikel 16).
  • Barn informeras om behandling utifrån barnets egna förutsättningar sätt (artikel 17).
  • Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter (artikel 3.1).
  • Barnet informeras om vad som står i journaler (artikel 16).
  • Barnet informeras om vem som har tillgång till innehållet i journalen (artikel 16).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot