Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Miljö- och hälsoskydd

 • Lokaler där barn och unga vistas har en godkänd inomhusmiljö (artikel 6).
 • Allergener i miljöer där barn vistas är kartlagda (artikel 24).
 • Det finns en plan för att åtgärda icke gynnsamma inomhusmiljöer och allergener.
 • Lokaler där barn vistas har gott brandskydd.
 • Det finns regler för hur hälsovådliga produkter ska förvaras i lokaler där barn vistas (artikel 6, 24)
 • I kommunen finns dricksvatten av god kvalitet (artikel 24).
 • Dricksvattnets kvalitet prövas regelbundet (artikel 24).
 • Maten som serveras till barn och unga ska hålla en god kvalitet och följa gällande näringsrekommendationer (artikel 6, 24).
 • Pojkars och flickors behov och synpunkter väger lika tungt i arbetet (artikel 2).
 • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
 • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot