Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Miljö- och hälsoskydd

 • Lokaler där barn och unga vistas har en godkänd inomhusmiljö (artikel 6).
 • Allergener i miljöer där barn vistas är kartlagda (artikel 24).
 • Det finns en plan för att åtgärda icke gynnsamma inomhusmiljöer och allergener.
 • Lokaler där barn vistas har gott brandskydd.
 • Det finns regler för hur hälsovådliga produkter ska förvaras i lokaler där barn vistas (artikel 6, 24)
 • I kommunen finns dricksvatten av god kvalitet (artikel 24).
 • Dricksvattnets kvalitet prövas regelbundet (artikel 24).
 • Maten som serveras till barn och unga ska hålla en god kvalitet och följa gällande näringsrekommendationer (artikel 6, 24).
 • Pojkars och flickors behov och synpunkter väger lika tungt i arbetet (artikel 2).
 • Medarbetarna vet vad de ska titta efter när det gäller vanvård av barn, om de kommer hem till någon som har vanvårdat sina djur (artikel 19).
 • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
 • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot