Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Personalavdelning och HR-funktion

  • Nyanställd personal får kunskap om barnets rättigheter (artikel 42).
  • Nyanställd personal får kunskap om pågående barnrättsarbete (artikel 42).
  • Nyanställd personal får kunskap om sitt eget ansvar för barnrättsarbetet (artikel 42).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot