Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Räddningstjänst

  • Kommunens medarbetare har kunskap om hur barn kan bete sig vid brand.
  • Barn och unga i kommunen har fått kunskap om brand, brandskydd och hur det är lämpligt att handla vid brand (artikel 17).
  • Det finns krisinformation på webben som riktar sig till barn och unga (artikel 17).
  • Barn och unga får kunskap om aktuella telefonnummer eller webbplatser att söka information från (artikel 17).
  • Barn och unga känner till hur man larmar räddningstjänsten i akuta situationer (artikel 17).
  • Barn och unga har vattenvana (artikel 6).
  • Barn och unga kan simma enligt Svenska Livräddningssällskapets rekommendationer (artikel 6).
  • Barn har kunskap om livräddning (artikel 6).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot