Publicerad: 23 augusti 2019

Fråga och svar

Samhällsplanering och trafik

  • Vid planering och projektering för nya parker och upprustning av gamla parker och lokaler görs barnkonsekvensanalyser där barn ges möjlighet att lämna synpunkter på utformning (artikel 4).
  • Barn och unga ges möjlighet att lämna synpunkter på vilka platser som känns otrygga att vistas på (artikel 12).
  • Synpunkterna beaktas och åtgärdas (artikel 12).
  • Det finns rutiner som talar om hur medarbetare ska handla om ett barn saknar färdbevis.
  • Rutinerna är kända bland medarbetare och hos entreprenörer och konsulter.
  • När nya bostadsområden projekteras planeras även för lekplatser, förskolor, skolor, bevakade övergångsställen och bilfria gångvägar.
  • Flickors och pojkars synpunkter väger lika tungt i arbetet (artikel 2).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot