Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Socialtjänst

  • I varje barnavårdsutredning har barnets röst kommit till uttryck (artikel 12).
  • Barnets synpunkter dokumenteras i varje utredning (artikel 12).
  • Barnets perspektiv och behov beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd (artikel 3.1).
  • Medarbetare i socialtjänsten har fått utbildning för att kunna föra samtal med barn (artikel 42).
  • Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten tillfrågas om de har barn (artikel 3.1).
  • Medarbetare i socialtjänsten samverkar med medarbetare inom andra verksamheter för att tillgodose barnets bästa (artikel 3.1).
  • Det finns åldersadekvat information på socialtjänstens webb om hur socialtjänsten arbetar och hur man lättast gör för att få kontakt (artikel 17, 19).
  • Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12).
  • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2).

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot