Publicerad: 23 augusti 2018

Nätverk barnets rättigheter

SKL har ett nätverk för landsting och regioner, SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter, och ett kommunalt barnrättsnätverk.

Nätverken träffas två gånger per år och varje tillfälle dokumenteras. Träffarna planeras och genomförs av en arbetsgrupp där SKL ingår med en representant.

Nätverk för landsting och regioner

Nätverket har funnits sedan år 2000 och syftet är att:

 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter
 • skapa en kontaktyta för landsting och regioner till statliga, nationella och kommunala aktörer för kunskapsinhämtning och samverkan

Samtliga landsting och regioner har representation i nätverket, de är utsedda av respektive organisations högsta tjänsteperson. Deltagande innebär att man representerar hela sin organisation. Nätverket eftersträvar en sammansättning där varje medlem har en strategisk förankring i organisationens ledningsstrukturer.

Kommunalt barnrättsnätverk

Nätverket bildades 2016 och för närvarande är det 26 kommuner som ingår. Vi eftersträvar representation från varje län, vilket inte är uppfyllt ännu.

Nätverket syftar till att:

 • öka implementeringstakten av barnets rättigheter i de kommuner som deltar i nätverket
 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande så att tillämpning av barnets rättigheter blir möjligt i den egna organisationen
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa och problematisera aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter
 • skapa en kontaktyta för kunskapsinhämtning och samverkan

Deltagande kommuner i det kommunala barnrättsnätverket:

Kungsbacka Kommun, Stockholms stad, Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Eskilstuna kommun, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Örebro kommun, Vimmerby kommun, Jönköpings kommun, Kristianstads kommun, Simrishamns kommun, Malmö stad, Svedala kommun, Ängelholms kommun, Ystads kommun, Kommunförbundet Skåne, Skellefteå kommun, Göteborg stad, Ljusnarbergs kommun, Lindesbergs kommun, Nyköpings kommun, Sandvikens kommun, Karlsborgs kommun, Munkedals kommun och Emmaboda kommun.

Observatörsgrupp

Det finns även möjlighet för kommuner som inte uppfyller alla förutsättningar för fullt deltagande i den kommunala barnrättsnätverket att ingå i en Observatörsgrupp. Det innebär att kommunens representant finns med på projectplace och genom det får information och kan delta i samtal med övriga deltagare i nätverken.

I observatörsgruppen är i dag följande kommuner med:

Burlövs kommun, Klippans kommun, Karlshamns kommun och Knivsta kommun.

Förutsättningar för deltagande i nätverket

 • Det ska finnas ett politiskt beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med barnets mänskliga rättigheter.
 • Den person som deltar i nätverket ska utses av kommundirektören.
 • Personen ska ha ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter och mandatet ska gälla hela organisationen, inte bara de verksamheter som rör barn och unga direkt.
 • Arbetet ska avrapporteras till den politiska nivån.
 • Deltagaren ska vara aktiv på lärplattformen projectplace för att kommunicera med de andra deltagarna.
 • Arbetet i nätverket ska spridas till andra nätverk och grupper lokalt och regionalt.

Intresseanmälan

Om ni är intresserade av att er kommun ska delta i barnrättsnätverket så kan ni skicka er intresseanmälan till: elizabeth.englundh@skl.se Om det visar sig att fler än 40 kommuner uppfyller ovanstående förutsättningar görs ett urval efter följande kriterier: storlek, landsbygd/storstad, geografiskt läge.

Intresseanmälan ska innehålla en beskrivning av hur läget i kommunen är med utgångspunkt i ovanstående förutsättningar.

Informationsansvarig

 • Elizabeth Englund
  Handläggare
 • Ulrika Forsberg
  KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot