Publicerad: 19 december 2018

Podcast Barnets rättigheter

I SKL:s podd om barnets rättigheter reflekterar vi kring och ger inspiration till hur personal och verksamhet kan arbeta med barnkonventionen.

#4 Perspektivumgänge mellan folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter

Många medarbetare tycker det är svårt att få ihop frågor som rör alla verksamheter och som vi ibland kallar tvärgående perspektiv. Det kan uppfattas som att det blir en sorts konkurrens. I den här podden samtalar Elizabeth Englundh med Birgitta Andersson och Hanna Lind som jobbar på SKL om hur olika tvärgående perspektiv har bäring på varandra och kan samverka. Här möts folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter. Även området Agenda 2030 diskuteras.

#3 Barnrättsperspektiv - vad innebär det?

Hur förhåller sig begreppet barnrättsperspektiv till begrepp som barnperspektiv, barnets perspektiv, barns perspektiv, barnsyn och barnkompetens? I det här avsnittet förs ett samtal om hur begreppen förhåller sig till varandra och vilka innebörder som kan ges till de olika begreppen. Medverkar gör Peter Björklund som är folkhälsochef i Norra Örebro län och Agneta Widerståhl som är Barnombudsman i Stockholms stad. Samtalet leds av Elizabeth Englundh från SKL.

#2 Ett arbete som aldrig blir färdigt

Vad är viktigt att tänka på när en organisation ska börja arbeta med barnets rättigheter? Hur man börjar varierar förstås med organisation, några saker är dock generella. Elizabeth Englundh, SKL samtalar med Cecilia Ljung från Karlskoga Degerfors kommuner och Tommy Persson från Emmaboda kommun som delar med sig av sina erfarenheter och framtidsplaner.

Ett arbete som aldrig blir färdigt

#1 Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

I detta avsnitt samtalar Elizabeth Englundh med Anna Wåhlström, landstingsråd och Monica Gustafsson Wallin, strateg för barnrättsfrågor i Landstinget Sörmland om hur de stärker organisationens barnrättsarbete inför inkorporeringen 2020. Att utbilda barnrättspiloter i varje verksamhet har varit framgångsrikt. Det visar sig också att ett strategiskt och långsiktigt arbete ger lön för mödan.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot