Publicerad: 21 april 2015

Stödstrukturer och modeller för arbetet med barnets rättigheter

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Modeller och stödstruktur för barnets rättigheter

SKL:s förhoppning är att modellerna ska inspirera till nya initiativ och fördjupade aktiviteter. Här finns tips om hur en handlingsplan kan skrivas, aktiviteter som kan genomföras och vad som varit avgörande för att barnets rättigheter kommit på agendan.

Inte minst blir det i modellerna synligt hur lång tid det tar att genomföra en fråga i en organisation.

Modellernas beståndsdelar


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot