Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Höganäs kommun

Här sker ett förvaltningsövergripande arbete tillsammans med lokal polis sker genom till exempel trygghetsvandringar pizzakonvent och inflytandeforum.

Aktiviteter

Samverkan sker mellan olika förvaltningar och lokal polis kring barns och ungas inflytande.

Under ”Uppmärksamhetsveckan” för barnkonventionen sker aktiviteter som dialogträffar mellan ungdomar och politiker, barn och polis och det görs utställningar och mycket annat.

Det sker även trygghetsvandringar, pizzakonvent och andra inflytandeforum för att föra dialog med barn och unga kring kommunens utveckling.
Stöttning sker till skolornas elevråd och studiebesök för elever med inflytandeworkshop.

Även barnkonventionsworkshops för olika personalgrupper i kommunen genomförs samt barnkonventionsinformation till lokala politiker.

Effekter

Ökad kunskap om barnkonventionen bland kommunal personal och politiker, ökat utbyte mellan barn och unga och politiker och tjänstemän samt ökat ungdomsinflytande i kommunen.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot