Publicerad: 23 februari 2015

Modell för Kommunförbundet Skånes barnrättsarbete

Kommunförbundet Skåne tog 2011 initiativ till att etablera Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet. Efter det har utvecklingen gått fort och arbetet går vidare genom att även involvera den idéburna sektorn.

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en av fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Beståndsdelarna i modell Kommunförbundet Skåne

Barnrättsstrateg i varje kommun

Kunskapsutveckling, implementering och personligt engagemang har tillsammans spelat en avgörande roll för att Skåne nu är den första regionen i Sverige som har minst en utbildad barnrättsstrateg i varje kommun. Även Region Skåne har ett antal barnrättsstrateger i sina verksamheter. Kanske är det till och med så att Skåne är först i Europa med detta systematiska och strategiska barnrättsarbete.

Konferens om den nya strategin

När regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige antogs, ledde det till en nystart för arbetet i Skåne. Som en del i detta arrangerade Kommunförbundet Skåne i januari 2011 en regional konferens dels för att uppmärksamma den nya strategin, dels för att sätta fokus på arbetet med att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter.

Utbildningssatsningar

För det fortsatta arbetet har det också spelat en stor roll att ytterligare en regional konferens genomfördes 2012 samt att tre regionala utbildningssatsningar genomförts i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och SKL. En fjärde utbildning genomförs våren 2014 och då bjuds även den idéburna sektorn in att delta.

Engagemang som ger resultat

Idag är rättigheterna oftare än tidigare på dagordningen i de olika kommunerna och i Region Skåne och det fattas även mer genomgripande beslut i frågan. Kommunförbundet Skåne har vid ett flertal tillfällen varit inbjudet för att informera, inspirera och utmana kommunerna i Skåne. Allt detta engagemang har gett resultat på olika nivåer.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot