Publicerad: 23 februari 2015

Modell för Modell Vimmerby kommuns barnrättsarbete

Vimmerby är en liten kommun där samarbete med andra aktörer är en nödvändighet för att nå resultat och tillföra kompetens runt barnrättsfrågor.

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en av fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Beståndsdelarna i modell Vimmerby kommun

För Vimmerby kommun har det länge varit självklart att arbeta med barnets rättigheter och en stor roll för det arbetet har nog Astrid Lindgren spelat. Vad som hänt på senare tid är att arbetet sker mer systematiskt och strategiskt utifrån en ökad kunskap om rättigheterna. En rad aktiviteter pågår, alla med utgångspunkt i rättigheterna.

Inspirera närliggande kommuner

Vimmerby kommun deltog i SKL:s lärandeseminarier om Kunskapsspridning till barn och unga om deras rättigheter och sedan i en utbildningssatsning om barnets rättigheter i teori och praktik. Med utgångspunkt i detta och mot bakgrund av tidigare aktiviteter rörande konventionen, tog kommunen våren 2014 initiativ till en regional konferens i oktober 2014 för att inspirera och driva på arbetet med barnets rättigheter även i närliggande kommuner.

Ansvar, mod och fantasi

Det är viktigt med ansvar, mod och fantasi i arbetet med barnets rättigheter. Detta är en devis i kommunen. Ansvar innebär att genomföra politiska beslut, modig måste man vara för att driva en tvärfråga och fantasi behövs när det gäller att koppla rättigheterna till befintlig verksamhet. Det är just genom att se varje tillfälle som unikt som Vimmerby kommun successivt lyckas flytta fram sina positioner i barnrättsarbetet.

Det ska bli spännande att följa Vimmerby kommuns ambitioner att skapa samverkan i regionen genom den konferens som genomfördes hösten 2014 och som ska följas upp 2015.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot