Publicerad: 19 april 2017

Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag

I arbetet med barnets rättigheter efterfrågas olika sätt att mäta om arbetet är framgångsrikt eller inte. Här presenteras ett antal implementerings- och tillämpningsnycklar som kan bidra till att ge en bild av hur långt det regionala och lokala barnrättsarbetet har kommit.

Materialet är tänkt som en stöd till den egna organisationen för att öka förståelsen för vad som driver utveckling inom barnrättsområdet och hur orsakssammanhang kan se ut. Det gäller även uppföljning av mål som är formulerade med barnrätten som utgångspunkt. Materialet är inte heltäckande och ambitionen är att materialet ska vara realistiskt att använda och får därför inte vara för omfattande.

Implementeringsnycklar för uppföljning

Implementeringsnycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning.
Nycklarna är framtagna i samverkan mellan SKL och Barnrättskonsulterna, och processade bland medarbetare i kommuner, landsting och regioner.

Tillämpningsnycklar verksamheter

Tillämpningsnycklarna är också valda med samma utgångspunkt som ovan, men riktar sig till olika verksamheter och deras arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot