Publicerad: 7 december 2018

Utbildningar barnets rättigheter

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området. Det kan göras på olika sätt. Här finns en webbutbildning på grundläggande nivå och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra.

Lärande samtal om barnets rättigheter

SKL har tagit fram en serie filmer om barnets rättigheter. Syftet med filmerna är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020. Det är nio filmer där Karin Lindström, SKL samtalar med Elizabeth Englundh, SKL om barnets rättigheter. Samtalen tar sin utgångspunkt i olika teman, som till exempel varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter, vilka rättigheter barn har och hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer.

Filmer med lärande samtal om barnets rättigheter

Webbutbildning barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen – från teori till praktik

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgruppen är alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Utbildningen består av sju delar med olika fokus, bland annat barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. Utbildningen ligger på plattformen Ping Pong och är framtagen av SKL och Västra Götalandsregionen.

Utbildning och kompetensutveckling

SKL har tagit fram ett antal presentationer som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter. Materialet lämpar sig för dig med en grundläggande kunskap om rättigheterna och dess genomförande i Sverige.

Presentationerna är uppbyggda utifrån olika områden eller teman, och innehåller få bilder vilket gör det möjligt för dig att lägga in bilder som du tycker passar för målgruppen. Under varje bild finns ett manus du kan följa, men det går även bra att prata fritt till bilderna.

Du väljer själv vilka bilder från respektive presentation du vill använda vilket gör att bilderna kan varieras utifrån såväl målgrupp som längd på utbildningen.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englund
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot