Publicerad: 2 oktober 2019

Utbildningar barnets rättigheter

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området. Det kan göras på olika sätt. Här finns en webbutbildning på grundläggande nivå, nio korta filmer med olika teman och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra.

Lärande samtal om barnets rättigheter

SKL har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020.

I filmerna samtalar Karin Lindström, SKL, med Elizabeth Englundh, SKL, om barnets rättigheter. Samtalen tar sin utgångspunkt i olika teman, som till exempel varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter, vilka rättigheter barn har och hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer.

Stödmaterial om barnets rättigheter

Webbutbildning barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen – från teori till praktik

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgruppen är alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner.

Utbildningen består av sju delar med olika fokus, bland annat barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. Utbildningen ligger på plattformen Ping Pong och är framtagen av SKL och Västra Götalandsregionen.

Utbildning och kompetensutveckling

SKL har tagit fram ett antal presentationer som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter. Materialet lämpar sig för dig med en grundläggande kunskap om rättigheterna och dess genomförande i Sverige.

Presentationerna är uppbyggda utifrån olika områden eller teman, och innehåller få bilder vilket gör det möjligt för dig att lägga in bilder som du tycker passar för målgruppen. Under varje bild finns ett manus du kan följa, men det går även bra att prata fritt till bilderna.

Du väljer själv vilka bilder från respektive presentation du vill använda vilket gör att bilderna kan varieras utifrån såväl målgrupp som längd på utbildningen.

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot