Publicerad: 3 juli 2019

Barnets rättigheter i 54 artiklar

En översikt över barnkonventionens innehåll samt relationen mellan de grundläggande principerna och övriga artiklar i konventionen.

Presentation av barnets rättigheter i 54 artiklar

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om barnets rättigheter och dess 54 artiklar.

Konventionens innehåll och struktur (PPT, nytt fönster)

Konventionens innehåll och struktur (PDF, nytt fönster)

Diskussionsfrågor

Här finns ett antal frågor om att starta ett aktivt barnrättsarbete som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Hur ser du eller ni på skillnaderna mellan medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?
  • Hur tycker du eller ni att svensk lagstiftning stämmer överens med de rättigheter barnet har enligt artikel 19?
  • Vilken del tycker du eller ni är den viktigaste i förordet till konventionen?

Frågor till Barnets rättigheter i 54 atiklar (PDF, nytt fönster)

Läs mer

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot