Publicerad: 3 juli 2019

Mänskliga rättigheter gäller även barn

Barn har alldeles egna mänskliga rättigheter, men vad är mänskliga rättigheter och för vem gäller de.

Presentation

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om att mänskliga rättigheter även gäller barn.

Mänskliga rättigheter - gäller det barn? (PPT, nytt fönster)

Mänskliga rättigheter - gäller det barn? (PDF, nytt fönster)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

 • Varför tror du eller ni att konventionen om barnets rättigheter är den konvention som antagits av flest stater på kortast tid?
 • Vad var det som gjorde att frågan om en konvention för barn kom upp som en särskild fråga i FN?
 • Tycker du eller ni att det är nödvändigt med en egen konvention för barnets rättigheter? Varför tycker du eller ni så?
 • Hur tänker du eller ni om relationen mellan skydd och delaktighet för barn i frågor som rör deras liv?
 • Kan det finnas frågor där barn inte ska tillfrågas om sina synpunkter? Vilka frågor kan det vara i så fall?

Frågor till Mänskliga rättigheter gäller även barn (PDF, nytt fönster)

Läs mer

Informationsansvarig

 • Elizabeth Englundh
  Handläggare
 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot