Publicerad: 19 april 2017

Utbildningar barnets rättigheter

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området. Det kan göras på olika sätt. Här finns en webbutbildning på grundläggande nivå och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra.

Webbutbildning barnets rättigheter

SKL har tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram en webbutbildning som riktar sig till alla er som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgrupp är beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.

Utbildningen består av sju delar med olika fokus, bland annat barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. Utbildningen ligger på lärplattformen Ping Pong.

Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik

Utbildning och kompetensutveckling

SKL har tagit fram ett antal presentationer som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter. Materialet lämpar sig för dig som har en egen grundläggande kunskap om rättigheterna och dess genomförande i Sverige.

Presentationerna är uppbyggda utifrån olika områden eller teman, och innehåller få bilder vilket gör det möjligt för dig att lägga in bilder som du tycker lämpar sig för målgruppen. Under varje bild finns ett manus du kan följa, men det går även bra att prata fritt till bilderna.

Du väljer själv vilka bilder från respektive presentation du vill använda vilket gör att bilderna kan varieras utifrån såväl målgrupp som längd på utbildningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot