Publicerad: 10 juni 2016
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Utbildning, kompetensutveckling

Material som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter.

SKL har tagit fram ett antal presentationer som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter. Materialet lämpar sig för dig som har en egen grundläggande kunskap om rättigheterna och dess genomförande i Sverige.

Presentationerna är uppbyggda utifrån olika områden eller teman, och innehåller få bilder vilket gör det möjligt för dig att lägga in bilder som du tycker lämpar sig för målgruppen. Under varje bild finns ett manus du kan följa, men det går även bra att prata fritt till bilderna.

Du väljer själv vilka bilder från respektive presentation du vill använda vilket gör att bilderna kan varieras utifrån såväl målgrupp som längd på utbildningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot