Publicerad: 24 februari 2016
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Vägledningen Gör barn starkare

Här får du kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnets rättigheter kan gå till.

Målsättningen med vägledningen är att i första hand hjälpa dig som är chef, strateg, initiativtagare i en kommun, ett landsting eller en region att komma i gång med arbetet. Den ger dig och dina medarbetare kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av konventionen kan gå till.

vägledning för gör barn starkare

Fakta

  • Inget barn får diskrimineras
  • Barnets bästa gäller alltid
  • Rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Alla barn har rätt att komma till tals

Barnkonventionen och grundprinciperna

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot