Publicerad: 16 april 2015

Besluta och vägleda

Avsnittet reder ut vilket ansvar du har som politiker och/eller beslutsfattare och du får råd om vad som är viktigt att tänka på för att  fatta rätt beslut. Varje kommun, landsting och region måste hitta egna vägar för att tillämpa de rättigheter som barnkonventionen ger barn och unga.

Det finns ingen ”quick fix” som löser uppgiften på ett snabbt och enkelt sätt. Det här arbetet tar tid och måste få göra det.

Gå igenom avsnittet enskilt och diskutera frågor och slutsatser med andra politiker och beslutsfattare. Gå vidare genom att fatta de beslut som krävs för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut och förankra besluten i hela organisationen.

Du har ett ansvar som politiker och beslutsfattare

Som politiker och beslutsfattare har du makten och möjligheterna att visa vägen för ett förhållningssätt, som kan bidra till att förbättra alla verksamheter i din kommun, ditt landsting eller din region.

Genom att fatta beslut om att aktivt arbeta med konventionen på alla nivåer gör du det möjligt för andra att förverkliga rättigheterna i det dagliga arbetet.

Är besluten långsiktiga, tvärpolitiskt förankrade och uppföljningsbara ökar möjligheterna för ett framgångsrikt och hållbart arbete!

Barn i balans” är lika med ”budget i balans” brukar man säga. När barn och unga får vara med och påverka på riktigt, både sina egna liv och utvecklingen i stort, mår de helt enkelt bättre. Något som hela samhället tjänar på.

Viktigt att fatta beslut

  • Med tydliga mål.
  • Om återrapportering så att det blir tydligt vad som sker i frågan.
  • Som rör hela organisationen, inte bara barnverksamheter.
  • Som gör att den funktion som har samordningsansvar placeras strategiskt i organisationen för att få tillgång till alla verksamheter och förvaltningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot