Publicerad: 19 maj 2015

Fatta rätt beslut och kom igång

För att få genomslag för barnkonventionen i hela organisationen lägger
politiken en beslutsplattform för arbetet, och grunden för det är att
det finns ett beslut i fullmäktige.

Bra att tänka på

I och med beslutet i fullmäktige minskar risken att någon ska säga: ”det här behöver vi inte göra”.

Det politiska beslutet är den enskilt viktigaste faktorn för att arbetet ska få genomslag i hela organisationen. Därför måste besluten ha tydliga mål som går att utvärdera.

Nästa steg är att beslutet är tvärpolitiskt förankrat vilket minskar risken för att arbetet läggs ner om det blir majoritetsskifte.

Glöm inte att besluta om återrapportering till politiken, då får organisationen veta vad som görs och vad som kanske behöver förändras.

Samordna och förankra

Många kommuner och landsting har valt att låta en funktion ha samordningsansvar för barnrättsuppdraget. Det är inte den funktionen eller personen som ska göra jobbet, utan personen ska se till att andra gör det som förväntas av dem och det är chefens ansvar att arbetet blir utfört. Funktionen bör placeras centralt och strategiskt för att få tillgång till alla verksamheter och förvaltningar.

Arbetet måste förankras på alla nivåer i organisationen. Alla ska veta att det pågår ett arbete med den här inriktningen. Ledningen måste ge sitt entydiga stöd till att arbetet genomförs, och det kan synas och göras på olika sätt beroende på hur strukturerna ser ut där just du arbetar.

Det är viktigt att det finns en arbetsgrupp/referensgrupp med bred representation i förvaltningarna. Det visar att uppdraget gäller alla, oavsett om man arbetar direkt med barn eller inte.

Kunskap och aktiviteter

Organisationen måste känna till att det finns rättigheter för barn, förstå vad det innebär för varje individ i organisationen och dessutom måste man kunna tillämpa rättigheterna (tre nivåer på kunskapsläget alltså).

Det är en fördel att det pågår aktiviteter på olika nivåer samtidigt så att det finns ”något att prata om”. Det kan vara konferenser, föreläsningar, aktiviteter riktade till barnen och informationsmöten.

Checklista - vad har gjorts?

Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns i din organisation/verksamhet. Använd checklistan nedan som stöd. 

Beslut

  • Finns det beslut om barnkonventionen i fullmäktige?
  • Är beslutet tvärpolitiskt förankrat?
  • Hur har besluten förankrats?

Kunskap

  • Känner de som ska följa besluten till att de finns?
  • Vem/vilka har kunskap om innehållet i konventionen?
  • Vem/vilka har kunskap om hur konventionen ska implementeras och hur artiklarna ska tillämpas?

Organisation

  • Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar?
  • Finns det arbetsgrupper/referensgrupper med bred förankring i förvaltningarna?

Åtgärder

  • Pågår det aktiviteter på alla nivåer? Som till exempel utbildningar, föreläsningar, dialogmöten, utvecklingsarbeten och olika aktiviteter bland barnen.

Checklista för beslutsfattare, utskriftversion (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot