Publicerad: 16 april 2015

Synpunkter från FN-kommittén

Alla länder som har ratificerat konventionen ska skriva rapporter till
FN:s barnrättskommitté för att berätta hur arbetet med genomförandet
framskrider. Första rapporten görs efter två år och sedan rapporteras
utvecklingen vart femte år.          

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. De arbetar på olika sätt med att sprida information om tolkningen. Kommitténs arbete är, till viss del, reglerat i artiklarna 42-45. Sverige har skrivit fem rapporter hittills.

Rapporter, FN-kommitténs synpunkter och generella kommentarer

FN:s synpunkter på Sveriges arbete med konventionen om barnets rättigheter 2015 (PDF, nytt fönster)

Svensk sammanfattning om FN:s synpunkter på Sveriges arbete med barnkonventionen, Barnombudsmannen, 2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot